Kirkens Inventar

Christianskirken er en nyere kirke. Det faste inventar er tiltænkt kirken fra starten og ofte tegnet af en af de arkitekter, som var involveret i byggeriet af kirken. Heraf kan nævnes:

Et af de dominerende aspekter i Christianskirken er 4 malerier af Arne Haugen Sørensen som blev ophængt ved kirkens jubilæum i 2007: 3 er anbragt på kor-væggen bag alteret og 1 på væggen i det nordlige sideskib, sådan at det kan ses, når der foregår dåbshandlinger.

Familien Nadveren Korsfæstelsen Opstandelsen

 

 

Over alteret blev der i 1996 ophængt en due -Helligånden- udført i sølv af Bent Exner

                                                     

Der findes 4 vinduer med glasmosaik i den ældste del af kirken.

Alfa og Omega

Kristus

Påske

Sol

 

De er  udført af maleren Knud Lollesgaard. Han har også lavet glasmosaikker i andre kirker, og i forskellige størrelser. Mosaikruderne i Christianskirken sidder dér, hvor der i kirkens første 16 år, 1957-73, var præsteværelse og kistemodtagelse. Dvs. dengang kirken ikke var så stor som den er nu.

I kirkens kor,  er der inde i muren til venstre en ganske særlig trekant. Det er en mosaik lavet af en kendt sønderborger, Fritz Carstensen ("Havbogasse-Carstensen"). Mosaikken er egentlig 3 trekanter + 1: tre som står på siden og én som står på spidsen inde mellem de andre. 

Christianskirkens krucifiks er ikke så stort og stammer fra 1300-tallet! Det menes på et tidspunkt at have tilhørt  Rewentlow familien. Krucifikset er foræret til Christianskirken af Karen Louise Reimer. Det bruges i kirken, når der er kirkelige handlinger.

Prædikestolen er lavet af træ, men anbragt på en sokkel af granit. Præstens ord hviler  på Guds ord, lige som træ-delen hviler på granit-delen. Under lydhimlen hænger en forgyldt due som er en gave til Christianskirken fra  Karen Louise Reimer. 

 

 Christianskirkens døbefont er af granit hugget af 1 stykke med tolv sider der symboliserer de tolv disciple.