Sognepræst Ulla Elvira Hermann er udnævnt til

Migrantpræst for Sønderborg Provsti
Medlem af Haderslev stiftsudvalg for migrantsamarbejde og religionsmøde.

I  forbindelse med migrantpræsthvervet arrangerer Ulla Elvira Hermann:

Kirkevandringer

Familieklub

Besøg fra Sønderborg Sprogskole

Internationale gudstjenester

Dåbsoplæring/konvention/Konfirmandforberedelse/Samtaler

Kontakt:  Ulla E. Hermann 23 11 30 16 ueh@km.dk